Browsing: กิจกรรม

Uncategorized
0

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ จ.อ.สมาน กุนัน ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู บ้านหมู่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

กิจกรรม
0

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑