คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ จ.อ.สมาน กุนัน ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู บ้านหมู่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

0

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ จ.อ.สมาน กุนัน ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู บ้านหมู่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

Share.

About Author

Leave A Reply