“ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๔๒๐ รูป”

0 second read
0
281

“ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๔๒๐ รูป”
ในโครงการ ปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ในโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี คณะผู้บริหารฝ่ายบรรพชิต พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่าย พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๒

ภาพ:เนื้อหาข่าว โดย นายจักรี ผารัตน์

Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔