“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดรับการตรวจวิทยานิพนธ์”

0 second read
0
498

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ​๒๕๖๓​ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ผู้อำนวยการสถานบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พระนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมชั้น ๒  อาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดยมี ผศ.ดร ฉลอง พันธ์จันทร์ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แสดงมุทิตาต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์ ในเขตพื้นที่การปกครอง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ​๒๕๖๓​

ภาพ:เนื้อหาข่าว โดย นายจักรี ผารัตน์

 

Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔