กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​จัดโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา”

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ​๒๕๖๓​ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​ พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายบรรพชิต พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายวิชาการ

ผู้บริหารฝ่ายคฤหัสถมี ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด บุคลากร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด ​โดยวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ​๒๕๖๓ ลงพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ และอำเภอทุ่งเขาหลวง

 

 

 

 

 

Back to top button
Close