Home กิจกรรม “วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ (MIS)ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ”

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ (MIS)ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ”

1 second read
0
0
39

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ผู้อำนว​ยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​ ม​จร.  มอบหมายให้ ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ  มหาวโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​ เข้ารับฟังนโยบายฯ และมอบหมายให้ พระอธิการณัฐวุฒิ  ฐานวุฑฺโฒ นักจัดการงานทั่วไป นางสาวนัญฑิญา แก้วดี  นักวิชาการพัสดุ  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ (MIS)​ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ระหว่างวันที่ ๑๑ -​ ๑๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​ วิทยาเขต​สุรินทร์

Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In กิจกรรม

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจำส่วนงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูสุตวรธรรม … …