กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ (MIS)ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ”

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ผู้อำนว​ยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​ ม​จร.  มอบหมายให้ ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ  มหาวโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​ เข้ารับฟังนโยบายฯ และมอบหมายให้ พระอธิการณัฐวุฒิ  ฐานวุฑฺโฒ นักจัดการงานทั่วไป นางสาวนัญฑิญา แก้วดี  นักวิชาการพัสดุ  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ (MIS)​ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ระหว่างวันที่ ๑๑ -​ ๑๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​ วิทยาเขต​สุรินทร์

Back to top button
Close