กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ภายใต้มาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ภายใต้มาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ภายใต้ม
Back to top button
Close