กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำหรับนิสิตที่สอบข้อสอบกลาง 📃📃ในการฝึกทำ และฝึกการเข้าสู่ระบบ📑📑

👉👉โปรดทำความเข้าใจข้อความ ต่อไปนี้โดยด่วน #สำหรับนิสิตที่สอบข้อสอบกลาง

📃📃ในการฝึกทำ และฝึกการเข้าสู่ระบบ📑📑

1⃣ ให้เริ่มฝึกทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม เวลา 09.00 น.- วันที่ 7 เมษายน เวลา 23.00 น.

2⃣ มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบ 10 ข้อ

3⃣ ทำได้ 3 ครั้ง ให้เวลาในการทำครั้งละ 10 นาที(ทำได้ 3 ครั้ง ในวิชาที่ตนเองมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเป็นการฝึกเข้าระบบตั้งแต่วันพรุ้งนี้เป็นต้นไป)

4⃣ นิสิตจะสามารถเข้าสู่ห้องสอบได้นั้น เป็นไปตามสิทธิ์ที่ตัวเองมีรายชื่อในการสอบแต่ละวิชา แต่ละส่วนจัดการศึกษา

❇️❇️#วิธีเข้าสู่ลิ้งค์ห้องสอบ❇️❇️

1⃣…กดลิ้งค์เข้าเว็บไซต์โดยตรงตามนี้ http://testing.mcu.ac.th แล้ว …➡️กดเลือกข้อสอบกลาง…➡️กดเลือกวิทยาเขตขอนแก่น ➡️ กดเลือกลิ้งค์, คิวอาร์โค๊ต วิชานั้นๆ

2⃣ กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ทั้ง 2 ช่อง ให้ใส่รหัสนิสิต ประจำตัวเข้าไป

3⃣ ทดสอบทำข้อสอบกลาง ตามคู่มือแบบภาพด้านล่าง

👉👉ฉะนั้นแล้ว นิสิตจะมีช่วงเวลาในการซักซ้อมการเข้าระบบ 11 วัน และฝึกมือ ! ก่อนถึงเวลาที่ห้องสอบข้อสอบกลางจะเปิดจริง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

Back to top button
Close