กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตร ๓ วัน ในระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตร ๓ วัน ในระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

Back to top button
Close