ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้อมยาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓”

Back to top button
Close