ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการแนะนำแนวทางการสอนศีลธรรมในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVlD-19)

0 second read
0
156

Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔