ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และโครงการอบรมภาษาอังกฤษก่อนเปิดเทอม ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

Back to top button
Close