“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓”

0 second read
0
44

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19)