ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เริ่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างรายวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามเอกสารแนบครับ

0 second read
0
26

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19)