“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด”

0 second read
0
68

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19)