ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ

0 second read
0
80

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19)