“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการและเลขานุการ ประจำกลุ่มงานในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔”

0 second read
0
160
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕” ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕