“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)”

0 second read
0
185
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป