วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฎิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

0 second read
0
57

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”