“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

0 second read
0
99

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”