วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง การพลิกโฉมพระสอนศีลธรรม : การพัฒนาพระบริหารการนิเทศก์ พระนิเทศก์และพระสอนศีลธรรม เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสังคมไทย

0 second read
0
31

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”