“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะทำงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำกลุ่มงาน สังกัดสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด”

0 second read
0
44

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”