วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและมารยาทไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔

0 second read
0
117
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔