วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

0 second read
0
31
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน”