วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 “ ๑ พระสอนศีลธรรม ๑ ศาสนทายาท “

0 second read
0
10
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน”