“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ และยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)”

0 second read
0
39
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน”