วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมปลูกต้นไม้ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น ของหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และระดับปริญญาตรี

0 second read
0
91

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต