วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ก่อนปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นอนุสรณ์ประจำรุ่นของสามเณร

0 second read
0
31

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต