วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 second read
0
59

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต