วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

0 second read
0
980
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์