วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ถวายมุทิตาสักการะ

0 second read
0
11
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง สอบวัดผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔