คณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

0 second read
0
68

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ตารางเรียน ตารางสอน)