วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับมอบรางวัล “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๔ ตามโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี ” ประจำปี ๒๕๖๔

0 second read
0
62

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ตารางเรียน ตารางสอน)