การพัฒนารูปแบบ การอนุรักษ์ป่า และแนวคิด ๗ เสาหลักของพระสงฆ์และชุมชนวัดป่าจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

0 second read
0
66
7เสาหลัก
Load More In การจัดการความรู้

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ตารางเรียน ตารางสอน)