วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวง พื้นที่สร้างหอพักอาคารนิสิต (อาคารพระราชพรหมจริยคุณ สุเทพ สุกฺกธมฺโม)

0 second read
0
46

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕