วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการพิธีเปิดป้ายสำนักงานมูลนิธิฯ และมอบคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษามูลนิธิฯ, ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิฯ, อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมูลนิธิฯ และอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๑

0 second read
0
41

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕