วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระดับปริญญาตรี

0 second read
0
60

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕