วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

0 second read
0
34
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕