วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต (อาคารพระราชพรหมจริยคุณ สุเทพ สุกฺกธมฺโม)

0 second read
0
121
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

คลินิกปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ “ตรวจความพร้อมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกัน” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำวันเสาร์ที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕