วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำวันศุกร์ที่ ๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

0 second read
0
156
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕