วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำวันศุกร์ที่ ๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

0 second read
0
78
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป