บุคลากรสำนักงานวิชาการ

ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์

ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์

รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
พระครูใบฎีกาชาญยุทธ

พระครูใบฎีกาชาญยุทธ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต

พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
นายนาวี แก้วดี

นายนาวี แก้วดี

เจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
นายจักรี ผารัตน์

นายจักรี ผารัตน์

เจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
นางสาว​อนงค์​ นินทราช

นางสาว​อนงค์​ นินทราช

บรรณารักษ์​
Back to top button
Close