ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวาย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ​คณะกรรมการ ​ศูนย์​อำนวยการ​พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตโซนภาคอีสาน ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ  บัณฑิตรุ่นที่ 66 มหาบัณฑิตรุ่นที่ 31 ปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานผ้าพระกฐิน ตามที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอประทานผ้าพระกฐินให้ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธวัชบุรี ทอดถวายแด่พระภิกษุจำพรรษาถ้วนไตรมาส

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พิธีถวายสักการะวันสมเด็จพระปิยมหาราช ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ตารางเรียน ตารางสอน)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (การบริหารความเสี่ยง) ระดับส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ​คณะกรรมการ ​ศูนย์​อำนวยการ​พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตโซนภาคอีสาน ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ  บัณฑิตรุ่นที่ 66 มหาบัณฑิตรุ่นที่ 31 ปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ

อ่านต่อ »

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานผ้าพระกฐิน ตามที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอประทานผ้าพระกฐินให้ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธวัชบุรี ทอดถวายแด่พระภิกษุจำพรรษาถ้วนไตรมาส

อ่านต่อ »
เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์