เอกสารบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย/การเรียนการสอน

หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป/หนังสือวิชาการ/วารสาร

หนังสือคู่มือ

หนังสือคู่มือต่าง ๆ/การจัดการความรู้

แนะนำหนังสือน่าอ่าน

คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ

กองกิจการนิสิต

previous arrow
next arrow
Slider
หนังสือล่าสุด
หนังสือทั่วไป

พัฒนาการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

หนังสือทั่วไป

หนังสืออาจาระพระภิกษุ สามเณร จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๖ ปี พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกฺกธมฺโม/มูลสุข) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

หนังสือทั่วไป

พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.

เอกสารประกอบการบรรยาย

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

หนังสือคู่มือ

ติวเข้มนักธรรมเอก

หนังสือคู่มือ

ติวเข้มนักธรรมโท