ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

0

14124344_842561735845304_4462295632806512315_o

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดยคณะกรรมการ
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ประธาน, พระครูโพธิชยานุสิฐ (วีระพงษ์ สุเมธี), พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,
ผศ.สุพิมล ศรศักดา, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ, นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง กก./เลขานุการ

Share.

About Author

Leave A Reply