มอบวุฒิบัตรการอบรมมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง

0

IMG
ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง สำหรับภูมิภาค ซึ่งได้จัดมา ๒ วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง
ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง สำหรับภูมิภาค ซึ่งได้จัดมา ๒ วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

IMG_6699-660x330IMG_6723-660x330

Share.

About Author

Leave A Reply