สำนักงานวิชาการ

ดร.สนุก สิงห์มาตร

ดร.สนุก สิงห์มาตร

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
พระปลัดณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ

พระปลัดณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
พระครูใบฎีกาชาญยุทธ จิรสุโภ

พระครูใบฎีกาชาญยุทธ จิรสุโภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอนงค์ นิลทราช

นางสาวอนงค์ นิลทราช

บรรณารักษ์
นางสาววิกุล วิลัยหล้า

นางสาววิกุล วิลัยหล้า

นักจักการงานทั่วไป ปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผล
Comments are closed.