Home กิจกรรม “วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓”

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓”

0 second read
0
0
334

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓
ทั้งบรรพซิต คฤหัสถ์ รับสมัครตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
#รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการสอบถามได้ที่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In กิจกรรม

Check Also

สำหรับนิสิตที่สอบข้อสอบกลาง 📃📃ในการฝึกทำ และฝึกการเข้าสู่ระบบ📑📑

👉👉โปรดทำความเข้าใจข้อความ ต่อไปนี้โดยด่วน #สำหรับนิสิตท … …