ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  “ขยายระยะเวลารับสมัคร”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษ​ณ์​นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑”

การจัดการความรู้

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล”

กิจกรรมต่าง ๆ

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกในโครงการสาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ”

กิจกรรมต่าง ๆ

ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมต่าง ๆ

ขอนิมนต์​/เชิญ พระนิสิต นิสิต ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ทุกรูป/ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปรับภูมิทัศน์ และกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

“สำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในการตรวจประเมินรูปแบบระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานวิจัย

บทความส่องหน้า-แลหลัง

1 มิถุนายน 2020

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  “ขยายระยะเวลารับสมัคร”

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …
1 มิถุนายน 2020

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษ​ณ์​นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑”

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษ​ณ์​นิสิตให …
30 พฤษภาคม 2020

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล”

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล” วันที …
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอนิมนต์​/เชิญ พระนิสิต นิสิต ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ทุกรูป/ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปรับภูมิทัศน์ และกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
กิจกรรม/วิชาการ

ขอนิมนต์​/เชิญ พระนิสิต นิสิต ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ทุกรูป/ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปรับภูมิทัศน์ และกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตร ๓ วัน ในระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ »
เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์
Back to top button
Close