กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)”

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ผู้อำนว​ยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​ ม​จร. พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายบรรพชิต พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายวิชาการ ดร.พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทโธ  ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผู้บริหารฝ่ายคฤหัสถมี ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด บุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) พระสีดา นภสฺสโร (จักษุแจ้ง)​ บิดา พระครูปริยัติสุท​ธิคุณ​ เจ้าคณะ​ตำ​บล​หนองบัว, เจ้าอาวาสวัดบูรพา โดยมี พระเดชพระคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, ประธาน​คณะกรรมการ​ประจำวิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบูรพา ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัด​ร้อยเอ็ด

Back to top button
Close