กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่แบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่แบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓”
ทั้งบรรพซิต คฤหัสถ์ รับสมัครตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
#รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการสอบถามได้ที่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โทร 063-628-8762

คู่มือ-2563
Back to top button
Close